079 - 3613 655 Actueel

Overheid roept compensatieregeling coronavirus in het leven

Doordat vele ondernemingen getroffen worden door de nieuwe overheidsmaatregelen die genomen zijn op 15 maart jl naar aanleiding van het coronavirus heeft de overheid de volgende compensatieregelingen in het leven geroepen om u, als ondernemer, te helpen door deze crisis heen te komen.

De verwachting is dat dit nog verder uitgebreid zal worden.

Uitstel van betaling

Voor u, als ondernemer, is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling aan te vragen. De belangrijkste eisen zijn dat u in directe betalingsproblemen komt door de huidige situatie en dat deze betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn. Om het uitstel van betaling aan te vragen dient u een verzoek op te sturen naar de belastingdienst. Bij deze aanvraag zal een verklaring van een derde deskundige bijgevoegd moeten worden.

Verzuimboete

Normaliter betaalt u een verzuimboete bij het te laat betalen van een belastingaangifte. De overheid zal momenteel geen verzuimboete rekenen bij het te laat betalen van de aangifte. Bij het te laat indienen van de aangifte zal er nog wel een verzuimboete worden gerekend.

Werktijdverkorting

Als het coronavirus ervoor zorgt dat u minder werk beschikbaar heeft voor uw werknemers, dan kunt u een werktijdverkorting aanvragen. Het UWV zal dan de niet gewerkte uren vergoeden aan de werkgever. De werkgever zal de lonen van de werknemers doorbetalen, alleen zal u dit later kunnen terugvorderen bij het UWV. Om hier gebruik van te kunnen maken dient u een vergunning aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

U komt in aanmerking voor de werktijdverkorting als u het volgende kan aantonen:

  • Als u minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebt door toedoen van het coronavirus

Het UWV zal later de loonkosten vergoeden die binnen de vergunningsuren vallen. De werknemers zullen hier niet veel van meekrijgen, doordat de werknemers in dienst blijven bij uw bedrijf.

BMKB

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten verruimd. MKB bedrijven kunnen daardoor onder betere voorwaarden en gemakkelijker geld lenen bij de bank. De borgstelling is door de door de overheid aangepast van 50% naar 75%.

De komende weken zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog genoeg onverwachte gevolgen ontstaan door deze bijzondere situatie. Dit artikel zal bijgewerkt worden zodra er een verandering optreedt of de maatregelen worden uitgebreid.  

Al deze informatie is ook terug te vinden op de website van de rijksoverheid.

Hulp nodig? Wij staan voor u klaar!

AGV Administraties zal u de komende tijd zo goed mogelijk ondersteunen en bijstaan waar nodig. Wij zijn telefonisch en via de mail bereikbaar voor al uw vragen en wij hopen u zo spoedig mogelijk weer persoonlijk te kunnen ontvangen op ons kantoor.  

Stel uw vraag aan AGV Administraties

Aanhef: *

U krijgt snel antwoord

Reken op AGV. Bereik met AGV Administraties uw optimale winst. Wij bieden u inzicht en duidelijkheid waardoor u altijd weet waar u staat.

079 - 3613 655Maak een afspraak

De boekhouder die vooruit kijkt!
079 - 3613 655