079 - 3613 655 Actueel

Concernregeling WKR geldt alleen bij volledig eigendom aandelen

Voorwaarden voor toepassing concernregeling

Met de introductie van de concernregeling worden de vrije ruimte, de vergoedingen en de verstrekkingen binnen een concern getotaliseerd. Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Er is sprake van een concern als de moedermaatschappij 95% of meer van de aandelen heeft in de (klein)dochtermaatschappij.

Werkkostenregeling bij meerdere werkgevers

Als er in een concern meerdere werkgevers zijn, kan het interessant zijn om binnen de werkkostenregeling (WKR) gebruik te maken van deze concernregeling. Op deze manier kan het tekort aan vrije ruimte bij een werkgever worden verrekend met een overschot aan vrije ruimte bij een gelieerde werkgever. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden om de concernregeling te kunnen toepassen. 

Voorwaarden voor toepassing concernregeling

De concernregeling van de werkkostenregeling kan alleen worden toegepast als er sprake is van één van de volgende drie situaties:

  1. Uw organisatie heeft gedurende het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.
  2. Een andere werkgever heeft gedurende het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in uw organisatie.
  3. Een derde heeft gedurende het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in uw organisatie en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Concernonderdelen die in de loop van het jaar worden ingelijfd of afgestoten, vallen voor dat jaar dus buiten de concernregeling.

Is de concernregeling voor u van toepassing?

Wilt u weten of u binnen uw werkkostrenregeling gebruik kan maken van de concernregeling? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of bel direct naar 079 - 3613 655.

Stel uw vraag aan AGV Administraties

Aanhef: *

U krijgt snel antwoord

Reken op AGV. Bereik met AGV Administraties uw optimale winst. Wij bieden u inzicht en duidelijkheid waardoor u altijd weet waar u staat.

079 - 3613 655Maak een afspraak

De boekhouder die vooruit kijkt!
079 - 3613 655