079 - 3613 655 Actueel

Vennootschapsbelasting

Belasting over het bedrijfsresultaat

Rechtspersonen (zoals een NV of BV) en sommige stichtingen en verenigingen vallen onder de vennootschapsbelasting. Deze belasting wordt berekend over het bedrijfsresultaat van de onderneming, verminderd met eventuele zakelijke aftrekposten. Het resultaat van de onderneming dient u aan te geven aan de hand van uw balans en winst- en verliesrekening.

De vennootschapsbelasting afdragen

De aangifte dient binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te worden ingediend. Naar aanleiding van de aangifte legt de belastingdienst een aanslag op en kunt u de vennootschapsbelasting afdragen. Indien u uw resultaat gedurende het jaar kunt inschatten is  het mogelijk om alvast een voorlopige aanslag aan te vragen. U kunt dan in het aangiftejaar zelf de vennootschapsbelasting in maandelijkse termijnen betalen.

Tarieven vennootschapsbelasting

Om ondernemen aantrekkelijker te maken, verlaagt het kabinet stapsgewijs het vpb-tarief. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen.

Deel van de winst 2018 2019 2020 2021
Belastbare winst t/m € 200.000 20% 19% 16,5% 15%
Belastbare winst boven € 200.000 25% 25% 22,55% 20,50%

Stel uw vraag aan AGV Administraties

Aanhef: *

U krijgt snel antwoord

Reken op AGV. Bereik met AGV Administraties uw optimale winst. Wij bieden u inzicht en duidelijkheid waardoor u altijd weet waar u staat.

079 - 3613 655Maak een afspraak

De boekhouder die vooruit kijkt!
079 - 3613 655